סיור במפעל

כוח החברה

לחברה 22 מרכזי עיבוד, ארבע מכונות חריטה לעיבוד מחוונים, עשרות מכונות כרסום וציוד אחר

שותפים

הכשרה